2013/12/16

EC-BNU Fauvel AV-36 @ LEBL-CCA Entelat - Entelado - Lining

Les imatges que ens envia el senyor Francesc Val Rios, Soci Benefactor Voluntari responsable de les operacións de la FPAC al taller del CCA que ens deixa utilitzar AENA, testimonien el ràpid progrés de la excel·lent restauració que estan fent els també Socis Benefactors Voluntaris, senyors Jordi Pallarés Camas i Antoni Salvador Creus.

 

 

Las imágenes que nos envía Don Francisco Val Ríos, Socio Benefactor Voluntario responsable de las operaciones de la FPAC en el taller del CCA cedido en uso por AENA, dan testimonio del rápido progreso de la excelente restauración que llevan a cabo los Socios Benefactores Voluntarios Don Enric Pallarés Camas y Don Antoni Salvador Creus.

 

 

The images sent by Mr. Francis Val Rios, Volunteer Benefactor Member in charge of the FPAC operations in AENA's CCA workshop, offer a glimpse of fast progress in the excellent restoration work undertaken by Messrs Enric Pallarés Camas and   Antoni Salvador Creus, both Benefactor Volunteer Members of the FPAC.

 

 

 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada