2013/12/16

La réplica del Blériot XI està de nou al CCA De nuevo en casa – Again at home

El dilluns 9 de Desembre a les 11 hores la rèplica del Blériot XI va arribar al Taller de Restauració del CCA, situat davant de la Terminal Corporativa de l'Aeroport de Barcelona-el Prat.

 

El lunes 9 de Diciembre a las 11 horas la réplica del Blériot XI llegó al Taller de Restauración del CCA , situado frente la Terminal Corporativa del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

 

On Monday, December 9th by 11 am the replica of the Bleriot XI arrived at the CCA Restoration Workshop, located opposite to the Corporate Terminal of the Barcelona-El Prat Airport.

 

El Taller del CCA està cedit per a ús de la FPAC per AENA. Es un taller on hi col·laboren intensament en projectes de restauració d'aeronaus diversos socis Benefactors Voluntaris. Igual que en ocasió de l'enviament per transport marítim a Tenerife, van tindre que requerir l'ajuda d'altres SBV per descarregar i muntar de nou la réplica del Blériot XI.

El Taller del CCA está cedido para uso de la FPAC por AENA. Es un taller donde colaboran intensamente en proyectos de restauración de aeronaves varios Socios Benefactores Voluntarios. Al igual que en ocasión del envío a Tenerife, tuvieron que requerir la ayuda de otros SBV para descargar y montar de nuevo la réplica del Blériot XI.

The CCA Workshop is assigned by AENA for use of the FPAC. It is a workshop where several Volunteer Benefactor Partners collaborate intensively in aircraft restoration projects. As on the occasion of the maritime shipment to Tenerife, they had to requirie help of others VBP to download and reassemble the Blériot XI replica.

 

Anteriorment, el 26 de Novembre, el SBV senyor Enric Pallarés Camas, Pilot "C" de Plata de Vol a Vela i membre principal de l'equip que va construir la rèplica del Blériot XI, s'havia traslladat de nou a Tenerife on, a les 19:00, al Reial Aeroclub de Tenerife, va donar una conferència sobre la Història del Vol sense Motor, organitzada per l'Associació Commemorativa dels 100 Anys de l'Aviació a l'Illa

Anteriormente, el 26 de Noviembre, Don Enric Pallarés Camas, SBV de la FPAC , Piloto "C" de Plata de Vuelo a Vela y miembro principal del equipo que construyó la réplica del Blériot XI, se había trasladado de nuevo a Tenerife donde, a las 19:00, en el Real Aeroclub de Tenerife, realizó una conferencia sobre la Historia del Vuelo sin Motor organizada por la Asociación Conmemorativa de los 100 Años de la Aviación en la Isla.

Earlier, on November 26, the VBP Mr. Enric Pallares Camas, "C" Silver Gliding Pilot and senior member of the team that built the replica of the Bleriot XI, had moved back to Tenerife where, by 19:00, in the Real Aeroclub de Tenerife, held a conference on the History of Gliding organized by the Commemorative Association “100 Years of Aviation in Tenerife”Després de la conferència i durant la nit va dirigir i va participar directament en el desmuntatge i embalat de la rèplica del Blériot XI recolzat per personal tècnic de l'Aeroclub de lLos Rodeos. Així, la rèplica del Blériot XI tancava un periple de quatre mesos pels aeroports de l'illa amb el que l'Associació va realçar les celebracions del CentenariEl 12 de Desembre varem va rebre la següent carta d'agraiment del Presidente de la Asociación.

Después de la conferencia y durante la noche dirigió y participó directamente en el desmontaje y embalado de la réplica del Blériot XI apoyado por personal técnico del Aeroclub de Los Rodeos. Así la réplica del Blériot XI cerraba un periplo de cuatro meses por los aeropuertos de la Isla con el que la Asociación realzó las celebraciones del Centenario. El 12 de Diciembre recibíamos la siguiente carta de agradecimiento del Presidente de la Asociación.

After the conference and during the night, he directed and participated directly in the dismantling and packing of the Blériot XI replica, supported by technical staff of the Aero Club of Los Rodeos. So the Blériot XI replica closed a four-month journey through the airports of the island used by the Association to enhanced the Centenary celebrations. On December 12th we received the following letter of thanks from the President of the Association.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada