2013/12/09

Entregat el Projecte de Jardí-Museu "PARC AERONÀUTIC de CATALUNYA"

El passat dijous 5 de Desembre el Soci Benefactor i Voluntari, senyor Miquel Llonch Trias, acompanyat de dos tècnics de la seva empresa d'enginyeria tècnica i del Patró i Secretari del Patronat de la Fundació, el senyor Jordi Pons Segalà presentaren a la Direcció de l'Aeroport de Sabadell,  per tramesa a la Direcció de Planificació i Medi Ambient de AENA AEROPUERTOS i a la AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD AÉREA dos exemplars del Projecte Constructiu del Jardí-Museu "Parc Aeronàutic de Catalunya" a l'Aeroport de Sabadell. 

 

 

El pasado jueves 5 de Diciembre el Socio Benefactor y Voluntario, Don Miquel Llonch Trias, acompañado de dos técnicos de su empresa de ingeniería técnica y del Patrón y Secretario del Patronato de la Fundación, el señor Jordi Pons Segalà presentaron a la Dirección del Aeropuerto de Sabadell, para tramitación en la Dirección de Planificación y Medio Ambiente de AENA AEROPUERTOS ya en la AGENCIA ESPAÑOLA dE SEGURIDAD AÉREA dos ejemplares del Proyecto Constructivo del Jardín-Museo "Parque Aeronáutico de Cataluña" en el Aeropuerto de Sabadell.

 

On Thursday the 5th of December Mr Miquel Llonch Trias, FPAC Benefactor Member and Volunteer, accompanied by two members of his engineering company, as well as by the Patron and Secretary of the Board of Trustees, Mr. Jordi Pons Segalà, presented to the Director of the Sabadell Airport, for submission to the Director of Planning and Environmental Affairs of AENA AEROPUERTOS and to the SPANISH AVIATION SAFETY AGENCY two copies of the construction project for a Garden-Museum "Catalonia Air Park" at Sabadell Airport.

 


Els documents entregats son:
I.     MEMORIA
II.    ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
III.   DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
IV.   ESTUDIO GEOTÉCNICO
V.     DOCUMENTACIÓN GRÁFICA (PLANOS) 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada