2013/08/02

1917 Casanova's Ramjet

Ramón Casanova i Danés 1892 - 1968

Un pioner del motor a reacció

Un pionero del motor a reacción

A jet engine pioneer 


Ramon Casanova i Danés va néixer a Capdevànol (Girona) l'any 1892, de formació autodidacta  treballava a la Farga Casanova, empresa familiar que transformaria en una important empresa metal·lúrgica en introduir la tècnica de l'estampació del metall i ésser la primera a Catalunya en produir acer inoxidable. Durant uns anys va estar associada amb la Hispano Suiza.

Ramón Casanova Danés nació en Capdevànol (Girona) el año 1892, autodidacta trabajaba en la Farga Casanova, empresa familiar artesanal de producción de hierro que transformaría en una importante empresa metalúrgica al introducir la técnica de la estampación del metal y ser la primera en Catalunya en producir acero inoxidable. Durante unos años estuvo asociada con la Hispano Suiza.

Mr.Ramon Casanova i Danés was born in Capdevànol (Girona) 1892. He was a self educated person who worked in their family business, the Farga Casanova. A small iron foundry that he transformed into a major  metallurgical company after introducing the metal stamping technology and be the first in Catalonia to produce stainless steel. For several years the company was associated with the Hispano Suiza.

Foto via CETIB

Seguia amb molt interès el desenvolupament de la naixent aviació i ben aviat va comprendre que el motor de pistons, molt eficaç per als automòbils, seria una limitació per als avions. El 1915 va començar a treballar amb la idea de produir la combustió en un cil·lindre i aprofitar l'expansió dels gasos com a força motriu. Va fer proves als tallers de l'empresa del seu pare amb bon resultat.

Seguía con gran interés el desarrollo de la naciente aviación y pronto comprendió que el motor de pistones, muy eficaz para el automóvil, sería una limitación para los aviones. En 1915 empezó a trabajar con la idea de producir la combustión en un cilindro y aprovechar la expansión de los gases como fuerza motriz Hizo pruebas en los talleres de la empresa de su padre con buen resultado.

He followed with great interest the development of the nascent aviation and soon realized that the piston engine, very effective for the car, would be a limitation for the aircraft. In 1915 he began working with the idea of ​​producing the combustion within a cylinder and harness the expanding gases as the driving force. He tested the invention ​​in his father company workshops with good results.


Esquema del pulsoreactor Casanova. Foto via CETIB

Feia solament sis anys que havia volat per primera vegada a Catalunya un avió. La visió que va tenir aquell jove del futur de l'aviació és impressionant.

Habían pasado sólo seis años desde el primer vuelo en Catalunya de un avión. La visión que tuvo aquel joven del futuro de la aviación es impresionante.

The vision of the future of aviation of this young man is impressive as it had been only six years since the first flight of an aircraft in Catalonia.

La feina li va impedir seguir amb el seu projecte de reactor, però el va patentar el 1917.

El trabajo diario le impidió seguir con su proyecto de reactor, peró lo patentó en 1917.

His involvement in day to day business activity impeded to continue developing the pulse-jet project, notwithstanding he patented it in 1917.

Rèplica de reactor Casanova al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa. (c) Jaume Alonso

L'estatoreactor Casanova és molt semblant al que va impulsar les bombes volants alemanyes V1 durant la II guerra mundial. En veure els esquemes del reactor alemany Casanova va dir: la V1 no és ni més ni menys que l'aparell que ja vaig assajar a Ripoll amb una posta a punt que en 28 anys s'ha tingut el temps necessari de fer”.

El estatorreactor Casanova se parece mucho al que impulsó las bombas volantes alemanas V1 durante la II Guerra Mundial. Al ver los esquemas del reactor alemán Casanova dijo: la V1 no és más que el aparato que ensayé en Ripoll con la puesta a punto que en 28 años se ha tenido tiempo de hacer.

Casanova's ramjet closely resembles the one that drove the V1 German flying bombs during World War II. Seeing German reactor schemes Casanova said "The V1 it is no more than the device that I tried in Ripoll with 28 years of additional fine tuning".

Aquest agost es pot visitar una exposició dedicada a Ramon Casanova al Palau Robert de Barcelona (Passeig de Gràcia-Diagonal). A més de la rèplica del reactor s'hi pot veure un Hispano Suiza.

Durante este mes de agosto se puede visitar la exposición dedicada a Ramón Casanova en el Palacio Robert de Barcelona (Paseo de Gracia-Diagonal). Además de la réplica del reactor puede verse un Hispano Suiza.

During the month of August you can visit at Barcelona's Palau Robert (Passeig de Gracia, Diagonal) the exhibition dedicated to Ramón Casanova. Besides the ramjet replica you can enjoy as well an original Hispano Suiza car.

More Information / Mas información / Més informació 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada