2013/08/07

2013 08 01 UNA VISITA CURIOSA

Ens visità un grup Britànic de Spotters de Matrícula

Nos visitó un grupo Británico de Cazadores de Matrículas

We were called by a British group of Immatriculation Plate Spotters

 

El grup després de visitar els hangars de la FPAC # 7 i # 6,5 (c) Juan M. Ruiz Rojas


El passat primer d'Agost vam rebre la visita d'un nombrós grup d'anglessos “caça matrícules” que van ser atesos i guiats per els socis benefactors voluntaris Juan M. Ruiz Rojas i Juan Osorio Velasco junt amb l'Alejandro de Diego i en Jordi Pons. 

Visitant el Chaika al hangar #7 (c) Juan M. Ruiz Rojas

El pasado dia uno de Agosto recibimos la visita de un numeroso grupo de ingleses "caza matrículas" que fueron atendidos y guiados por los socios benefactores voluntarios Juan M. Ruiz Rojas y Juan Osorio Velasco junto con Alejandro de Diego y Jordi Pons.

 
Atents als avions estacionats a R1 i R3 (c) Juan M. Ruiz Rojas

On the first of August we received a visit from a large group of British "plate hunters" that were attended and led by volunteer benefactor members Mr. Juan M. Ruiz Rojas and Mr. Juan Osorio Velasco, together with Mr. Alejandro de Diego Alejandro and Mr.Jordi Pons.


En primer terme el nou Soci Benefactor i Voluntari de Control, Sr. Osorio (c) Juan M. Ruiz Rojas


La nostra administradora, la Sra. Pilar Paniello, que s'havia fet càrrec d'arranjar el pas del grup per el control de seguretat, va organitzar la recollida de donatius, la venda de records i d'ampolles d'aigua fresca que prou falta van fer en un dia tant calurós.

Nuestra administradora, Doña Pilar Paniello, que se había hecho cargo de arreglar el paso del grupo por el control de seguridad, organizó la recogida de donativos, la venta de souvenirs y de botellas de agua fresca que buena falta hicieron en un día tan caluroso.

Our administrator, Mrs. Pilar Paniello, who cared of cleraing in advance the airport security control procedure for each group member, organized the collection of donations as well as the selling of souvenirs and bottles of cold water, very much needed aon such a hot day.


La "Botiga Pilar" de souvenirs (c) DJR

Els aprenents alumne de la EFAV que estaven fent el seu període de pràctiques també hi van posar el seu gra de sorra, facilitant l'accés a les estructuires de les aeronaus pendents de restauració tot i admirant, sorpresos com tothom, fins on pot arribar la passió per anotar matrícules i/o números de sèrie de les aeronaus.

La curiositat es manifestà en qualsevol hangar obert  (c) Juan M. Ruiz Rojas
La curiosidad por anotar una nueva  matrículas fué constante
Curiosity for hunting new plate numbers stopped the group in front of any open hangar.

Los aprendices alumnos de la EFAV que estaban trabajando en periodo de prácticas también pusieron su grano de arena, facilitando el acceso a las estructuras de las aeronaves pendientes de restauración y admirando, sorprendidos como todos, hasta dónde puede llegar la pasión por anotar matrículas y / o números de serie de aeronaves.


Passió per les matrícules (c) Juan M. Ruiz Rojas
 The EFAV pupil-apprentices who were performing practice tasks, also contributed to satisfy the visitors curiosity by providing access to the structures of aircraft awaiting for restoration. They were surprised as anyone else when realising how strong was the passion for taking note of the license plate and / or the serial numbers even in case of dismantled aircraft.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada