2013/08/20

2013-09 PAC OBERT ESPECIALS

DOS PAC OBERT ESPECIALS - Revisat Horari 28/09

DOS PAC OBERT ESPECIALES - Revisado Horario 28/09

TWO SPECIAL PAC OBERT - 09/28 Schedule Revised


Aquest Setembre farem dos PAC Obert Extraordinaris. El primer, dins del programa d'actes de la “Festa Major” de Sabadell i el segon en ocasió de la “Festa al Cel” de Barcelona. A continuació us anirem avançant tots els detalls.

Este Septiembre realizaremos dos PAC Obert Extraordinarios. El primero dentro del programa de actos de la “Festa Major” de Sabadell y el segundo en ocasión de la “Festa al Cel”de Barcelona. A continuación les iremos avanzando todos los detalles.

This September the FPAC organizes two Special “PAC Obert”. The first as part of the Sabadell City Day program of activities, the second in occasion of the Barcelona “Festa al Cel” airshow. Here below we will keeping updated all the information available.

 


09/09 -- Revisat Horari del 28/09 -- Revisado el Horario del 28/09 -- 09/28 Schedule Revised2013-09-08 DIUMENGE / DOMINGO / SUNDAY

10:00 – 14:00 & 16:00 – 20:00

PAC OBERT ESPECIAL “FESTA MAJOR DE SABADELL”


Animant-vos a que hi participeu com voluntari, o a que ens visiteu acompanyat d'amics i familiars, us donem a conèixer el pla provisional de situació dels avions per el PAC Obert “Especial Festa Major de Sabadell” que, organitzat junt amb l'Aero Club Barcelona Sabadell i la Direcció de l'Aeroport es presenta al programa de la Festa Major com dia de portes obertes:

Per facilitar el desplaçament, l'associació de recuperació de patrimoni rodant, ARCA, ha preparat un servei gratuit de transport en autobusos històrics des de l'estació Sabadell Centre i des de Bellaterra fins l'aeroport.
Pots veure els horaris i mes detalls a: http://www.arca-bus.org/agenda.htm


Animando a que participe como voluntario, o a que nos visite acompañado de amigos y familiares, le damos a conocer el plano provisional de situación de la exposición de aviones durante el PAC Obert “Especial Festa Major de Sabadell” que, organizado junto con el Aero Club Barcelona Sabadell y la Dirección del Aeropuerto se presenta en el programa de la “Festa Major” como jornada de puertas abiertas:

La asociación ARCA ha preparado un servicio gratuito en autobuses históricos desde la estación Sabadell Centre y desde Bellaterra hasta el aeropuerto.
Para horarios y mas detalles, consultar: http://www.arca-bus.org/agenda.htm


Encouraging you to participate as volunteer, or just to calling the events together with friends and relatives, we let you know the interim aircraft layout for the coming PAC Obert “Festa Major de Sabadell” that will be organized together with the Aero Club Barcelona Sabadell and the Airport Management.

It has been included in the “Festa Major” program as an Open Day event, see the whole “Festa Major” program at:

To facilitate transportation, the ARCA preservation society has prepared a free shuttle from the Sabadell Centre station to the airport. The service will be provided with preserved historic vehicles.
See the time schedule and details at: http://www.arca-bus.org/agenda.htm
L'esdeveniment tindrà un horari especial, de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 i com es pot veure en el gràfic s'ha delimitat clarament una zona “TERRA” i una zona “AIRE” ja que durant tot el dia s'estaran realitzant vols de bateig de l'aire que sortiran de R1, controlant l'accés mitjançant voluntaris de la FPAC i de l'Aero Club.

La zona delimitada en verd és la considerada "TERRA", una àrea en la que els visitants podran circular lliurement. L'interior del Antonov AN2 i del T6 "Texan" serà visitable amb voluntaris de la FPAC controlant l'accés i atenent al públic.

La Zona tancada wue envolta els aparcaments 109 i 110 serà zona “AIRE” i per tant l'accés estarà estrictament restringit a pilots, passatgers dels baptismes i mecànics, tots degudament identificats.


El evento tendrá un horario especial, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y como se puede ver en el gráfico se ha delimitado claramente una zona “TIERRA” y una zona “AIRE” ya que durante todo el día se estarán realizando vuelos de bautizo del aire con aviones del Aero Club e Históricos de la FPAC que partirán de R1, controlando el acceso mediante voluntarios de la FPAC y del Aero Club.

La zona delimitada en verde es la considerada "TIERRA", una zona en la que los visitantes podrán circular libremente. El interior del Antonov An2 y del T6 “Texan” será visitable con voluntarios de la FPAC atendiendo al público.

La Zona vallada alrededor de las plazas 109 y 110 será zona AIRE, y por tanto el acceso estará estrictamente restringido a pilotos, pasajeros de los bautismos y mecánicos, todos debidamente identificados


The event will have special hours from 10:00 to 14:00 and 16:00 to 20:00 and as you can see in the chart “GROUND” and “AIR” areas are clearly defined. This is because during the whole event there will be air christening flights departing from R1. The access to the flights will be controlled by the FPAC and Aero Club volunteers.

The area enclosed in green is the “GROUND” area where visitors will be able to move freely. The Antonov An2 and T6 "Texan" cockpits will be open to be visited with FPAC volunteers controlling the access.

The fenced area around the 109 and 110 bays will be designated as the “AIR” zone, therefore the access will be strictly restricted to pilots, passengers and aircraft mechanics, all properly identified.

Al Taller-Escola de la FPAC s'instal.larà un taulell de venda de material de record i tiquets de visita per les cabines del AN2 i T6, lo mateix que en l'hangar de l'ACBS per material de vol i bateigs del cel. S'està estudiant d'unir les dues botigues i crear en l'altre hangar una zona de descans amb cadires i taules per refrigeri.

En el Taller-Escuela de la FPAC se instalara el mostrador de venta de material de recuerdo y tickets de visita para el AN2 y T6, lo mismo que en el hangar del ACBS. Se está estudiando juntar ambas tiendas y crear en el otro hangar una zona de descanso con sillas y mesas para refrigerio.

In the FPAC Workshop-School there will be a counter for selling memorabilia clothing and he AN2 and the T6 cockpit visit tickets, as in the hangar of the ACBS for memorabilia and air christening flights. Is being studied to join both stores and create in the other hangar a rest area with chairs and tables for refreshments.


Nota Important

Si vostè es un dels que en les darreres edicions del PAC Obert va ser agraciat amb un vol en avió històric de la FPAC, el dia 8 de Setembre tindrà l'ocasió de gaudir-lo, reservi hora de vol per correu electrònic a: operacions@fpac.org

Nota Importante

Si Vd. es uno de los visitantes que en anteriores ediciones del PAC Obert fueron agraciados con un vuelo en avión histórico de la FPAC, el día 8 de Septiembre tendrá la ocasión para disfrutarlo. Reserve su hora de vuelo mediante correo electrónico a: operacions@fpac.org
2013-09-28 DISSABTE / SÁBADO / SATURDAY

12:00 – 18:30

PAC OBERT ESPECIAL “FESTA AL CEL”


El segon PAC OBERT de Setembre serà també un ESPECIAL doncs tindrá lloc en DISSABTE i amb horari de tarda i estarà dedicat als avions que participaran a la FESTA AL CEL, l'esdeveniment que tindrà lloc al front marítim de Barcelona el Diumenge 29 de Setembre.

El segundo PAC OBERT de Septiembre será también un ESPECIAL ya que tendrá lugar en SÁBADO y con horario de tarde. Estará dedicado a las aeronaves que participarán en la FESTA AL CEL, el acontecimiento que tendrá lugar sobre el frente marítimo de Barcelona el Domingo 29 de Septiembre.

The second PAC OBERT of September will be also an SPECIAL one since it will take place on a SATURDAY and with an afternoon schedule. It will be dedicated to the aircraft participating in the airshow “FESTA AL CEL” to take place at Barcelona waterfront on Sunday, September 29th 


2012 FESTA AL CEL ©ACN
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada